Trädfällning (RUT-avdrag)

Traditionell fällning utförs vanligtvis där trädet i sig, utrymme och markförhållande tillåter detta.

 

Sektionsfällning (RUT-avdrag)

Tillämpas när trädet inte kan fällas traditionellt på grund av bristande utrymme eller av andra orsaker som förhindrar det. Antingen sågas trädet ner i bitar uppifrån och ner genom klättring eller med hjälp av skylift.

 

Beskärning (RUT-avdrag)

Det finns olika syften med en beskärning och beroende på syftet beskärs trädet på olika sätt. Några exempel på åtgärder är rensning av döda och/eller skadade grenar, konkurrerande grenar, mer ljusinsläpp i kronan, grenar som växer mot eller över byggnader.

 

Stubbfräsning (RUT-avdrag)

Fräsning av stubbar och rötter med smidig maskin som är skonsam mot marken och endast 90 cm bred.

 

Skogsvård

Bland annat motormanuell gallring och skogs- och slyröjning med röjsåg.

 

Miniskotning

Skonsam skogsmaskin för bl.a. gallring och materialförflyttning.

 

Bortforsling

Erbjuds alltid. Beroende på omfattning och/eller åtkomst körs materialet bort med släpvagn, traktor eller lastbil.